Var hittar jag tecken?

Under den Internationella veckan för de icke-talande dök det bla på Papunets diskussionforum upp en fråga om var man hittar tecken på nätet. Oavsett om det gäller stödtecken, tecknat tal eller teckenspråk, hittas tecken för en språkkunnig finlandssvensk på flera ställen på finska, finlandssvenska och på rikssvenska sidor. Det verkar finnas skäl att teckna ned en lista, för målgruppen behöver yttranderätt och mänsliga rättigheter och personalen behöver tecknen i arbetet. Just nu är det inte för många som klarar av tecken på svenska i Finland.

Finlandssvenska tecken i Finland

www.handlaget.fi

Hannele Rabb har gjort tydliga kolteckinngar, vilka syns bra. De finns både i alfabetisk ordning och temavis. Totalt är de cirka 500 stycken och primärt fyller de barnens elementära behov av tecken. Många viktiga tecken saknas, men det är fint att teckenbanken finns. Den är stödd av Kulturfonden fast teckenundervisning i sig är samhällets ansvarsområde. Tecknen syns bra oavsett var du väljer att använda dem. Till produktarsenalen hör även sångböcker, den härliga Flip-flop –boken och teckenfilmen Upp med händerna (vardagstecken).

Då de finlandssvenska tecknen tar slut, väljer man i Österbotten att teckna på (riks)svenska, medan man inom huvudstadsregionen tyr sig till majoritetsspråkets tecken, de finska. Ett problem är att så få vuxna känner till tecken överhuvudtaget. Det gäller både anhöriga och personal. En önskan vore att ens någon klarade av tecknat tal i varje arbetsgemenskap.

Finskspråkiga tecken i Finland

http://www.bovallius.fi/web/ammattiopisto

Tecken (350 st) för yrkesverksamhet kring catering-, maskin- och metall samt inom arbetshandledning.

http://papunet.net/materiaalia/kuvaty%C3%B6kalu

I Papunets bildbank och bildarbetsredakap finns, utöver andra bilder, runt 2 000 teckenbilder. Egna bilder kan importeras i banken. De färska teckenbilderna är rätt tydliga, medan majoriteten är svåra att gestalta för målgruppen då kantlinjerna är så otydliga och tunna. Alla perspektiv fungerar inte, vissa rörelsebanor är direkt felaktiga. Tecknen kan exporteras till andra dokument.

http://suvi.viittomat.net/

Suvi är det finska teckenspråkets nätordbok. Tecknen och exempelsatserna finns som filmer på SUVI. Fotoversionen kan föras över till andra material.

Basordboken har 1219 ord/tecken –artiklar. Varje artikel har en video i grundform och i snitt fyra exempelsatser. Sammanlagt finns där över 6000 videoklipp. Att se på filmerna i ett kör, skulle ta cirka 11 timmar.

Numeraaliordboken är skilt för vi har så många tecken för numeraler och mängder och en egen systematik för desamma. Det är här många andra språk även är olika det finska teckenspråket.

SUVI och Papunet kompletterar varandra. Tillsammans når de en rätt omfattande teckenmängd. SUVIs bilder är rätt mörka, medan filmerna fungerar bra. Papunets tecken verkar inte i första hand vara avsedda som hjälpmedel, utan som konstverk, för de beaktar inte målgruppens behov av tydlighet.

(Riks)svenska tecken

Cirka 80% av de rikssvenska tecknen passar bra på finska och runt 85% lämpar sig väl för ett finlandssvenska bruk – problemet är bara att klara av gallringen. De största skillnaderna finns lyckligtvis (?) främst inom alfabetet och numeralen, men även andra olikheter och i kors gående tecken förekommer..

http://www.ritadetecken.se/

Ritade Tecken har utvecklats av Specialpedagogiska skolmyndigheten i Sverige i samband med utveckling av läromedel och gör inte anspråk på att vara en heltäckande uppsättning. Svenska myndigheter gör med andra ord skolmaterial eller bidrar till framställningen av desamma.

Genom Ritade Tecken får du tillgång till närmare 2000 ritade tecken. Nya tecken ritas kontinuerligt efter önskemål från abonnenter och läromedelsproducenter. Svenska förlag gör med andr ord material med tecken i. Ritade tecken är extremt tydliga, vilket är ett medvetet och proffsigt val. En grupp nyckelpersoner jobbade hårt med att få tecknen tydliga, ett jobb som har lyckats bra.

De ritade tecknen är anpassade för att fungera tillsammans med Widgit symbolskrift, Bildfabriken och Communicate: In Print.

http://itunes.apple.com/fi/app/ritade-tecken/id393857143?mt=8

Ritade tecken finns såväl via webbsidan och som appen Ritade tecken. På appen hittar jag cirka 1600 tecken, men man har lovat kompettera listan an efter.

http://itunes.apple.com/se/app/teckensprak/id436366308?mt=8

Här finns 240 tecken som filmer och som foton. Filmerna r tydliga, men ordförrådet är litet.

www.dhb.se/?id=92

är användbar på datorn. Här finner du länkar till många nyttiga webbsidor. Sidan upprätthålls av DHB, det svenska riksförbundet för hörselskadade.

Den med bred mariginal bästa och mest heltäckande webbsidan med svenska tecken och en länksystematik till nordiska och till europeiska tecken finns på Stockholms Universitets nätsidor (Institutionen för lingvistik). Du når iPod-appen via denna sida.

http://www.ling.su.se/teckensprakslexikon

http://itunes.apple.com/se/app/svenskt-teckensprakslexikon/id513047875?mt=8

Vi har i april 2012 lanserades en app för iPhone för Svenskt teckenspråkslexikon. Den finns att hämta i Itunes och har nedladdats av över 11000 personer redan nu. Appen är gratis och finns för iPhone. Androidversionen kommer, men med öppet datum.

Svenskt teckenspråkslexikon innehåller f.n. 8.076 uppslagstecken, 1.398 teckenvarianter och 2.187 meningsexempel. En ny databas med sagofigurer planeras ska finnas på nätet under loppet av 2012.

Det finns en enklare version av Svenskt teckenspråkslexikon som utvecklades av Magnus Gunnarsson. Den innehåller enklare sökfunktioner med svenska indexord. Den kan nås genom att klicka på TeckLex – en förenklad version av Svenskt teckenspråkslexikon i högra spalten.

Det har under 2011 skapats mobilversioner av Svenskt teckenspråkslexikon: Svenskt teckenspråkslexikon – mobilversion (iPhone 4) och TeckLex Mobil. Den sistnämnda fungerar för båd iPhone och Android.

Alla de olika tillämpningarna uppdateras också kontinuerligt i takt med uppdateringen av Svenskt teckenspråkslexikon.

För varje uppslagstecken finns teckendemonstration och fotoillustration. För många av dem tillkommer demonstration av teckenvariant och meningsexempel. Precis som i SUVI (på finska), är sökvägarna många. Man kan bl.a. söka på ord, handform, läge, i översättning och på ämnesområde. Man kan också få veta alternativa tecken till tecknet man sökt.

Till vänster på nätsidan finns deirekta länkar till teckenteman som : kyrkliga tecken, siffror, sjukvård, språkvetenskap, sexualitet och samlevnad, svenska landskap och orter, sport och bridge.

Teckenordförrådet är enormt. Den höga ambitionsnivån märks också via den täckande linkbanken till nordiska, europeiska och utomeuropeiska teckenbanker.

Du når alal de nordiska teckenspråken från Stockholms Universitets nätsida. Av de europeiska är följande med: Art Sign, British Sign Language, Fachgebärdenlexikon, Mobile Sign, ryska och sex europeiska teckenspråk (via spreadthesign.com).

SPREADTHESIGN

Här hittar du en internationell ordbok av följande nationella teckenspråk: svenska, engelska (BSL), amerikansk engelska (ASL), tyska, franska, spanska, portugisiska, ryska, estniska, litauiska, isländska, lettiska, polska, tjeckiska, japanska, turkiska. Amerikanskt teckenspråk och baby signs ingår också i denna ordbok.

Denna webbplats administreras av den icke-statliga och icke-vinstdrivande organisation Europeiskt Teckenspråkscenter.

Detta projekt är en pågående process av dokumentering av nationella teckenspråk. Man behöver hjälp med arbetet.

Terry Grahn

www.puheoikeus,fi

Twitter AAC_Terry

Märkt med: , , ,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*