Tecken och kommunikation (AKK)

Vi erbjuder anpassningsträning i tecken och i kommunikation inom ramen för Handikappservicelagen inom huvudstadsregionen (Finland) i första hand för autistiska och/eller utvecklingsstörda barn och deras anhöriga. Vi lär ut finska och finlandssvenska tecken, vid behov även rikssvenska, åt familjer med hemspråket (eller för oss gemensamma språket) svenska, finska, engelska, tyska eller franska.. I mån av möjlighet erbjuder vi undervisning även åt andra personer med gravt talhandikapp.

AAC as symbols Puheoikeus Terry GRAHN