Mistä löydän viittomia?

Kansainvälisen puhumattomien viikon aikana on käyty keskustelua eri foorumeilla viittomista – oli sitten kyse tukiviittomista, viitotusta puheesta tai viittomakielestä. Papunetin nettikeskustelu alkoi vinkeillä Bovallius –ammattiopiston ammattiviittomista ja Papunetin kuvapankista ja –työkalusta. Laajempi vinkkiluettelo lienee tarpeen kaikille osapuolille, jotta turvaamme puhumattomien ihmisoikeudet ja puheoikeuden. Lainaan ohessa viittomapankkien omia tekstejä. Olen lisännyt teksteihin omat kommenttini kokemusten pohjalta.

Viitomia suomeksi Suomessa

http://www.bovallius.fi/web/ammattiopisto

Ammattiviittomistoon on koottu yli 350 viittomaa catering-, kone- ja metalli- sekä työhönohjausalalta.

http://papunet.net/materiaalia/kuvaty%C3%B6kalu

Papunetin kuvapankissa ja kuvatyökalussa on muiden kuvien ohella 2 000 viittomakuvaa. Työkaluun voi myös tuoda omia kuvia. Tuoreimmat kuvat ovat selkeämmät kuin aiemmat, joiden ääriviivat ovat apuvälinettä ja hahmottamiskykyä ajatellen heiveröiset. Viittomia voi myös kopioida muuhun käyttöön.

http://suvi.viittomat.net/

Suvi on suomalaisen viittomakielen verkkosanakirja. Suvissa viittomat ja esimerkkilauseet on esitetty videolla. Viittomat voidaan siirtää valokuvina muihin materiaaleihin.

Perussanakirjassa on 1219 sanakirja-artikkelia. Jokaista artikkelia kohden on videolla viittoman perusmuoto sekä keskimäärin neljä viitottua esimerkkilausetta, yhteensä yli 6000 videoleikettä. Kaikkien näiden videoiden katsominen yhtäjaksoisesti kestäisi noin 11 tuntia.

Numeraalisanakirja on erikseen, sillä meillä on monipuolinen viittomisto numeroiden ja määrän ilmaisuun ja viittomat muodostavat suomalaisessa viittomakielessä johdonmukaisen kokonaisuuden.

SUVI ja Papunet täydentävät toisiaan. Yhdessä sana-/viittomavarasto laajenee kummankin omasta märästä. SUVIn kuvat ovat aika tummat, mutta filmit toimivat hyvin. Papunetin viittomat eivät liene ensisijaisesti apuvälineiksi, vaan taideteoksiksi tarkoitettu, sillä reunaviivojen ohuus jättää paljon toivomisen varaa. Osa viittomista on vahvistettu, joten ne näkyvät paremmin. Kohderyhmää ajatellen, vahvat ääriviivat ja selkeät piirrokset ovat tarpeen. Osa kuvista näyttävät perspektiivit ja suunnat väärin.

Viittomia ruotsiksi Suomessa (suomenruotsalaiset viittomat)

www.handlaget.fi

Hannele Rabb on tehnyt selkeitä hiilipiirroksia, jotka näkyvät hyvin. Viittomat on ryhmitelty aakkosjärjestykseen (ruosin kielen) sekä aiheiden mukaan. Viittomia on runsaat 500, kohderyhmänä etenkin lapset. Moni tarvittava sana puuttuu, mutta viittomat toimivat kaikkialla hyvin. Tuotevalikoimaan kuuluvat myös laulukirjat, hassut virikekirjat sekä Upp med händerna –filmi (arjen viittomia).

Kun suomenruotsalaiset viittomat loppuvat, käytetään Pohjanmaalla ensisijassa riikinruotsalaisia viittomia, kun taas pääkaupunkiseudulla ovat käytössä suomenkieliset viittomat. Suurin ongelma lienee se, ettei viittomia osata missään ammattiryhmässä kovinkaan hyvin.

Ruotsalaiset (riikinruotsalaiset) viittomat

Noin 80% viittomista ovat samat kuin suomeksi ja noin 85% sopivat hyvin suomenruotsalaiseen viittomakieleen – ongelmana on tunnistaa erot. Suurin ero on aakkosissa ja numeroissa, mutta muitakin eroavaisuuksia löytyy.

http://www.ritadetecken.se/

Ritade Tecken on Ruotsissa, Specialpedagogiska skolmyndighetenin kehittämä, eikä se pyri kattavuuteen. Viranomainen on kehittänyt viittomapankin osaksi muuta oppimateriaalituotantoa. Ruotsissa, viranomaiset tekevät oppimateriaaleja viittomin kommunikoiville.

Ritade Tecken käsittää vajaat 2000 piirrettyä viittomaa. Paljon työtä on tehty sen eteen, että viittomat toimivat kaikkialla. Nämä viittomat ovat pelkistetyt ja selkeät. Uusia viittomia lisätään viittomapankkiin sen mukaan, mitä käyttäjät ja oppimateriaalituottajat toivivat. Ruotsissa, oppimateriaalien tuottajat tekevät myös viittomin kuvattuja materiaaleja.

Ritade tecken –viittomat tehtiin sopimaan hyvin yhteen Widgit symbolikirjoituksen, Bildfabrikenin (Kuvatehdas) ja Communicate: In Printin kanssa.

Laaja ammattilaisten muodostama, poikkitieteellinen ryhmä on käyttänyt paljon aikaa riisuakseen piirustuksista kaikki turhuudet, jotta niiden selkeys nousee.

http://itunes.apple.com/fi/app/ritade-tecken/id393857143?mt=8

Ritade tecken löytyy myös ipod/ipad –sovelluksena. Niissä on tällä hetkellä noin 1600 viittomaa.

http://itunes.apple.com/se/app/teckensprak/id436366308?mt=8

Tässä on noin 240 viittomaa filmeinä ja valokuvana aakkosellisessa hakemistossa (ruotsiksi). Filmit ovat selkeät, mutta valikoima suppea.

www.dhb.se/?id=92

on myös käyttökelpoinen tietokoneella. Tästä linkit moneen hyödylliseen muuhun osoitteeseen. Sivustoa ylläpitää DHB, eli ruotsalainen Kuulovammaliitto.

Selkeästi paras ja kattavin ruotsinkielinen viittomasanakirja sekä linkkisystematiikka pohjoismaisiin ja eurooppalaisiin viittomiin löytyy Tukholman Yliopiston tekemältä sivustolta (jolta pääsee myös ipod-sovellukseen) (Stockholms Universitet, Institutionen för lingvistik)

http://www.ling.su.se/teckensprakslexikon

http://itunes.apple.com/se/app/svenskt-teckensprakslexikon/id513047875?mt=8

Huhtikuussa 2012 ipod-sovellus (TSP Lex) tuli tarjolle ja jo nyt sen on ladannut yli 11000 ihmistä. Se on ilmainen sovellus, joka löytyy iphonelle, lähiaikoina ipadille. Androidversion ilmestymispäivää ei kerrota.

Svenskt teckenspråkslexikon sisältää tällä hetkellä 8.076 viittoman hakusanaa, 1.398 viittomaa (vaihtoehdot mukaanlukien) ja 2.187 lause-esimerkkiä. Satuhahmot tulevat mukaan vuoden 2012 aikana.

Svenskt teckenspråkslexikon löytyy myös yksinkertaisena versiona. Sen on kehittänyt Magnus Gunnarsson. Klikkaa TeckLex – en förenklad version av Svenskt teckenspråkslexikon –painiketta oikeassa laidassa.

Vuoden 2011 aikana on syntynyt mobiiliversio Svenskt teckenspråkslexikonista: Svenskt teckenspråkslexikon – mobilversion (iPhone 4) ja TeckLex Mobil. Jälkimmäinen toimii sekä iPhonessa että Androidissa.

iPhone –version (Svenskt teckenspråkslexikon) löytyy iTunesista. Kaikki sovellukset ajantasaistetaan sitä mukaa kuin Svenskt teckenspråkslexikon laajenee.

Kustakin viittomasta löytyy sekä filmi että valokuva. Lisäksi tässä on vaihtoehtoisia viittomia sekä esimerkkilauseita. Kuten SUVIssakin, hakutapoja on monia (sana, käden liikkeet, sijainti, aiheet). Kustakin viittomasta löytyy tarkka, kliininen kuvaus.

Vasemmalla sivustolla on suorat linkin aiheisiin: kirkolliset viittomat, numerot, terveydenhuolto, kielitiede, seksuaalisuus ja yhteiselo, ruotsalaiset maakunnat ja paikkakunnat, urheilu ja bridge.

Viittomavalikoima on erittäin laaja. Sivuston korkea ambitiotaso tulee esille myös siten, että sivulta on kattava linkkipankki Pohjoismaiden ja Euroopan sekä Euroopan ulkopuolisten maiden viittomapankkeihin.

Tältä sivulta pääsee suoraan kaikkien Pohjoismaiden viittomapankkeihin. Eurooppalaisista viittomasivustoista seuraavat ovat esillä: Art Sign, British Sign Language, Fachgebärdenlexikon, Mobile Sign, venäläinen viittomakieli sekä kuuden eurooppalaisen maan viittomakielet (spreadthesign.com).

SPREADTHESIGN

Seuraavat kansalliset viittomakielet löytyvät tästä: ruotsi, englanti (BSL), Amerikan englanti (ASL), saksa, ranska, espanja, portugali, venäjä, viro, liettua, islanti, latvia, puola, tshekki, japani, turkki. Amerikkalainnen viittomakieli ja Baby Signs sisältyvät tähän.

http://www.spreadthesign.com/ -osoitteessa on monen kielen viittomia – suomenkieliset olisi tietenkin kiva saada sinne, mutta sieltä löytyy viittomia vähän joka lähtöön. Sivustoa ylläpitää voittoa tavoittelematon, ei-valtiollinen Euroopan Viittomakielikeskus. He tarvitsevat apua kansalliskielten dokumentoinnissa.

Terry Grahn

www.puheoikeus.fi

Twitter AAC_Terry

Tagged with: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*