Bra jobbat

PLUSI nöjesparken Borgbacken (Helsingfors) betalar den funktionshindrade bara sin egen inträdesbiljett, medan följeslagaren får ett gratis kort för åken tillsammans med den funktionshindrade. Om barnet har väldigt svårt att vänta/köa bland folk, kan man få ett Specialgästkort med vilket man kan gå förbi kön eller t o m låta bli att stiga ut ur vagnen mellan åken. Dessutom finns det ett slags ”storasyskon” (direkt översatt ”apparatfadder”) som kan åka med i de olika attraktionerna vid behov.

PLUSTre inhemska (Finland) och ett utländskt (svenskt) förlag har ställt sig positiva till vårt utvecklingsprojekt inom AKK-specialpedagogik© genom donation av några skolböcker. Ett av dessa har lovat ställa upp med tillgång till bilder och texter ifall Utbildningsstyrelsen eller någon annan myndighet (i Finland) går med på att ge ut utbildningsmaterial för dem med AKK som förstaspråk. Detta material skulle vara det första på AKK-språket för någonsomhelst skolgång. Till de alternativa och kompletterande kommunkationsformerna (AKK) hör bla. tecken, bilder, symbolskrift och Bliss.

PLUSGrankulla stad erbjuder närståendevårdarna fritt inträde till fritidssektorns aktiviteter (motion). Möjligheten är dock teoretisk eftersom samma kommuns socialsektor ser till att specialbarnens anhöriga inte kommer ut ur sina hem. Gesten från fritidssektorns sida är dock förtjänstfull: man syftar till att de anhöriga skall orka med sitt jobb.

PLUSLexias grundare har på olika sätt stött uppkomsten av AKK-specialpedagogiken© i praktiken.

PLUSTobii har låtit oss agera pilotprojekt inom flera områden, baserat på våra meriter. Det har lett till ett flerfaldigt bruk av kommunikationshjälpmedlen också inom specialpedagogiken. Det i sin tur har gett hävstångseffekt inom AKK-specialpedagogiken©