I media

Puheoikeus.fi (= yttranderätt) syns i media via debatt- och faktaartiklar och sakkunnigintervjuer.

Vi deltar i debatten för att påverka opinionen och skapa debatt bland politiker, tjänstemän och den breda allmänheten kring omsorg, handikappservice och ett (full)värdigt liv. Vi lyfter fram de gravt talhandikappades, autisternas, de utvecklingsstördas jämte familjernas vardag.

Genom faktaartiklar deltar vi i utvecklandet av ett multiprofessionellt kunnande inom alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), specialpedagogik, teckenkompetens, habilitering, serviceplaner, omsorg, bemötande och närståendevård. Utgångspunkten ligger i FN:s konvention om mänskliga rättigheter för funktionshindrade (UN Enable).

Faktaartiklarna finns ofta i liknande form på finska och svenska (och engelska), men vi översätter inte artiklarna för webben. För den som använder Google Translate eller liknande, kan vi inte garantera att översättningen blir felfri. I mån av möjlighet skriver vi en kort resumé på de övriga språken på respektive språks sida.

Det som publicerats i andra medier listas i spalten till höger på denna sida. Ytterligare fakta- och debattartiklar finns på hemsidan, i bloggdelen och under vårt namn på LinkedIn, Facebook och Google+. Vi finns även på Twitter under namnet @AAC_Terry. Vi skriver i första hand på finska, svenska och engelska, i någon mån även på franska och tyska.