Tänkesätt och bemötande

Enligt vårt tänkesätt förekommer inte ”utmanande beteende” annat än inom psykiatrin. Autistiska personer har sina egenheter, men i deras fall är ett ”utmanande beteende” inte en orsak, utan en verkan. Det är en effekt av den omkringliggande världens oförmåga att bemöta, organisera sig och/eller att kommunicera. Det är de utomstående som står för det utmanande beteendet. Övergrepp är annat än fysiskt våld. Det är ett övergrepp att stämpla sina egna kommunikationsmissar som en annan individs ”beteendestörning”. Det kränker individens rättsskydd, för han/hon kan påtvingas en onödig medicinering och stigmatiseringen har långvariga effekter på livet i stort. Vi jobbbar med teamen och lägger in ord i all AKK som en del av yttranderätten.