Serviceplan

Vi hjälper till med att förbereda serviceavtalet för handikappade och kommer vid behov med till förhandlingarna. Vi stöder familjerna i rättelseyrkanden, klagomål och besvär.

Vi hjälper funktionshindrade och deras anhöriga i juridiska frågor och konsulterar beslutsfattare i handikappservicefrågor.