AKK-specialpedagogik©

Vi konsulterar, undervisar och handleder sakkunniga anställda och anhöriga, skolor, organisationer och beslutsfattare i AKK-specialpedagogik (©Terry Grahn) och vi utvecklar vardagen med hänsyn till AKK.

Vårt mervärde ligger i teckenkunnandet och i kompetensen kring alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder och i hur dessa kan hjälpa individen i att bryta läskoden, utveckla språkbruket, hantera interaktion och kommunikation, inom ADL och i att lära sig akademiska ämnen.

AAC-spec-ed-erityisopetus-AKK-spec-ped-Puheoikeus-Terry-GRAHN