Om oss

Puheoikeus.fi eftersträvar att ge i första hand de gravt talhandikappade autisterna en röst kring ett expressivt språk, alternativ kommunikation, handikappservice, bemötande och självbestämmanderätt (yttranderätt).

Vår expertis härrör sig ur ett flertal formella kvalifikationer i kombination med förstahandserfarenhet av anhörigvård för barn, ungdomar och vuxna med grava funktionshinder. Vi kombinerar professionell expertis med expertis inom omsorg och anhörigvård och eftersträvar 2 + 2 = 6, dvs ett mervärde i alla våra kompetensområden. Vår tyngdpunkt är på AKK (alternativ och kompletterande kommunikation), specialpedagogik,

AKK –specialpedagogik, autism, utvecklingsstörning och mänskliga rättigheter. Vi erbjuder konsultation, undervisning, handledning, materialutgivning, utveckling, lobbning, förhandling, medling och rättshjälp för experter (inom habilitering, utbildning, social- och hälsovård, sjukvård, organisationer), anhörigexperter, funktionshindrade, ledning, tjänstemän, politiker och den breda allmänheten inom

  • rättsfrågor (lagstiftning och rättsskydd ur den funktionsnedsattas perspektiv och vad det kräver av myndigheter, tjänstemän och personal) (fi. oikeus)
  • yttranderätt, värdegrund, tänkesätt, processer, bemötande, etik och stöd (fi. puheoikeus)
  • rätten till en egen kommuniktion i livets alla skeden och i vardagen, alternativ och kompletterande kommunikation och kompetenser hos brukare, anhöriga och anställda att bredda på kommunikationsförmågan (fi. puhe)

Terry Grahn

Beteendevetare, pedagog, MBA(Henley) och specialsjukskötare. Terry Grahn är AKK-specialpedagogikens © upphovsman. Hon är föreläsare, skribent, debattör och påverkare inom AKK, specialpedagogik, kommunikation, handikappservice, yttranderätt, bemötande och anhörigvård. Terry Grahn har både en personlig och en professionell erfarenhet av i synnerhet gravt talhandikappde barn med autism.