Mediassa

Puheoikeus.fi näkyy mediassa mielipidekirjoituksin, fakta-artikkelein ja asiantuntijahaastatteluin.

Osallistumme keskusteluun vaikuttaaksemme mielipiteisiin ja avataksemme keskustelun poliitikoiden, virkamiesten ja laajan yleisön keskuudessa aiheista, jotka liittyvät erityishuoltoon, hoivaan, vammaispalveluihin sekä täysimääräiseen ja arvokkaaseen elämään. Nostamme esille vaikeasti puhevammaisten, autistien, kehitysvammaisten ja näiden omaisten arjen.

Fakta-artikkelein osallistumme moniammatillisen osaamisen kehittämiseen vaihtoehtoisen kommunikoinnin (puhetta tukevat ja korvavat komunikointimenetelmät, AAC), erityisopetuksen, viittomaosaamisen, kuntoutuksen, palvelusuunnitelmien, erityishuollon ja hoivan, kohtelun ja omaishoidon alueilla. Lähtökohtanamme toimii YK:n yleissopimus ihmisoikeuksista vammaisille henkilöille (UN Enable).

Fakta-artikkelit löytyvät kutakuinkin samanlaisina suomeksi ja ruotsiksi (ja englanniksi). Emme kuitenkaan käännä niitä verkkosivujamme varten. Google Translaten ja vastaavien käyttäjille emme voi taata sanatarkkaa käännöstä. Mahdollisuuksien mukaan, kirjoitamme lyhyen vieraskielisen yhteenvedon ko. kielen sivulle.

Muualla mediassa julkaistut artikkelit löytyvät luettelosta, oikealla tällä sivulla. Lisää fakta-artikkeleita ja mielipidekirjoituksia on kotisivullamme, sen blogiosassa ja puheoikeus.fi -nimen alla muissakin sosiaalisissa medioissa, kuten Linkedin, Facebook ja Google+. Twitterissä toimimme nimen @AAC_Terry alla. Kirjoitamme ensisijaisesti suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, jossain määrin myös ranskaksi ja saksaksi.