Erityisopettaja.fi – Tecken och AKK i Lexia, en revolution inom specialundervisningen (SWE)

Puhumattomien ja puhuvien autistien ja/tai kehitysvammaisten erityisopetuksessa on perinteisesti käytetty manuaalisia opetusmenetelmiä. Kortteja on hankala valmistaa ja vielä hankalampi hallinnoida ja järjestää. Harjoitukset vievät kohtuumttoman paljon aikaa hyötyyn nähden, mutta ne ovat palvelleet lukukoodin murtamista, viittomien opetusta, matematiikkaa sekä logiikkaa. Lasten ote herpaantuu. Harjoitusmäärä kärsii, eikä vaihtelua juuri ole. Pelejä ja sovelluksia käytetään rajallisesti opetuksessa. Päädymme sementoimaan lapsia varhaiselle kehitystasolle sen sijaan, että nostaisimme heidät heidän potentiaalinsa hiupulle ja ikäisensä suuntaan aihevalikoimissamme.

Lisäsimme viittomat ja sybmolit Lexiaan. Opetuksen tuottavuus nousi 40-80-250 –kertaiseksi (ei %) kuukausitasolla, eli 2000-kertaisesti vuositasolla. Oppimistuloset ovat hätkähdyttävät, vaikka ohjelmaa on käytetty vain tunnin päivässä. Tällä tavoin voisimme vihdoinkin antaa AAC-kielisille erityislapsille oikeuden oppia ja kehittyä niin kouluaineissa kuin kommunikoinnissakin.

www.erityisopettaja.fi/tecken-och-akk-i-lexia-en-revolution-inom-specialundervisningen-2