Ajattelutapa ja kohtelu

Arvomaailmamme mukaan ns ”haastavaa käyttäytymistä” ei ole olemassa, psykiatriaa lukuunottamatta. Autismin kirjosta löytyy yksilölle ominaisia, joskus vähän poikkeaviakin, käyttäytymismalleja. Ns ”haastava käyttäytyminen” ei ole syy, vain seuraus. Se on seurausta ulkomaailman heikosta kohtelusta, kohtaamisesta, suunnittelusta ja/tai kommunikoinnista. On väärin syyllistää heikoin lenkki. Haastavaa käyttäytymistähän harrastavat ne, joiden toiminnasta tai asenteista autistinen ja/tai puhevammaisen ei saa selvää tai joiden toiminnasta tämä ahdistuu. Ns. ”haastava käyttäytyminen” on yksilön kehitysikään nähden normaali reaktio ja kommunikointitapa, jonka (pääsääntöisesti) me muut ovat saaneet aikaan. Vammaisen käyttäytymisen leimaaminen ”haastavaksi” on väärin. Tästä kohtelusta hän saattaa joutua vääärän lääkityksen alaiseksi tai muuten kohdata tulevaisuudessa ongelmia. Pohdimme työyhteisöjen kanssa oikeaa lähestymistapaa oman vuorovaikutus- ja kommunikointiosaamisemme kehittämiseksi. Lisäämme vääryyksiin liittyvää sanastoa AAC-materiaaleihin, onhan tässä kyse ihmisoikeuksista ja puheoikeudesta.