Hyvin hoidettua

PLUSLinnanmäelle vammainen maksaa oman rannekkeensa, mutta saattaja saa
ilmaisen saattajakortin. Jos vammasta johtuen lapsen on hyvin vaikea
jonottaa, voi hän saada Erityisvieras-kortin, joka oikeuttaa jonon
ohittamiseen, käytännössä usein siihen, ettei laitteesta nousta
ennen toistoa. Lisäksi myös vammainen voi käyttää ns. laitekummien
palveluja ja täten saada kaverin mukaan.

PLUSKolme kotimaista ja yksi ulkomainen (ruotsalainen) kustannusyhtiö on
suhtautunut suopeasti AAC-erityispedagogiikan© kehityshankkeeseemme
muutaman oppikirjan lahjoituksillaan. Yksi niistä on lupautunut
helpottamaan kuvien ja materiaalien saantia, mikäli OPH (tai joku
muu virallinen taho) suostuu tekemään AAC:n kielisen
oppimateriaalin, tuon maamme ensimmäisen koskaan, kenellekään.
Vaihtoehtoisia kommunikointimenetelmiä (AAC) ovat mm. viittomat,
kuvat, symbolikirjoitus ja Bliss.

PLUSKauniaisten kaupunki tarjoaa omaishoitajille vapaan pääsyn
liikuntaviraston järjestämään toimintaan. Mahdollisuus on tosin
teoreettinen kun saman kunnan sosiaalipuoli pitää huolen siitä,
etteivät erityislasten omaiset pääse kodeistaan ulos.
Liikuntaviraston ele on kuitenkin hieno: tässä tähdätään työssä
jaksamiseen.

PLUSLexian perustajajäsen on monella tavalla tukenut
AKK-erityispedagogikan© syntyä

PLUSTobii on saavutustemme pohjalta suonut meille mahollisuuden toimia
pilottina monella eri alueella. Tästä on seurannut
kommunikointiapuvälineiden moninainen käyttö erityisopetuksessa.
Tämä puolestaan on antanut vipuvaikutusta AAC-erityispedagogiikan©
käyttöön