AAC-erityispedagogiikka©

Konsultoimme, opetamme ja opastamme asiantuntijoita, omaisia, kouluja, organisaatioita ja päätöksentekijöitä ja kehitämme toimintaa AAC-erityispedagogiikan (© Terry Grahn) osalta. Viittomien ja vaihtoehtoisen kommunikointimenetelmien käyttö apuvälineenä, opetuksessa sekä opetuksessa ovat erityisosaamistamme.

AAC-erityispedagogiikan© avulla puhetta tukevat ja puhetta korvaavat menetelmät auttavat yksilöä lukukoodin murtamisessa, kielenkäytössä, vuorovaikutuksessa, elämäntaidoissa sekä akateemisten aineiden oppimisessa.

AAC-spec-ed-erityisopetus-AKK-spec-ped-Puheoikeus-Terry-GRAHN