HBL – Finansiering saknas för utsatt grupp

Den förtjänstfulla FNB-SPT-artikeln (Hbl 10.10) om Lärums utbud av material för elever med läs- och skrivsvårigheter visar med all (o)önskvärd tydlighet att de utvecklingsstörda, autisterna, de tecken- och bildkommunicerande eleverna inom utbudet av läromedel är totalt bortglömda eller undanskuffade – det är lönsamheten som avgör.

Lue lisää