Tietoa meistä

Asiantuntemuksemme perustuu moniin muodollisiin pätevyyksiin yhdistettynä ensikäden kokemukseen erityislasten, -nuorten ja – aikuisten omaishoidosta. Yhdistämme ammattimaisen osaamisemme poikkitieteellisesti omaishoidon osaamiseen. Tähtäämme lisäarvoon, jossa 2 + 2 = 6. Painopisteemme on vaihtoehtoisissa kommunikointikeinoissa (puhetta tukevat ja korvaavat menetelmät, AAC), erityispedagogiikassa, AAC –erityispedagogiikassa, autismissa, kehitysvammaisuudessa sekä ihmisoikeuksissa.

Konsultoimme, opetamme, opastamme, teemme materiaaleja, kehitämme, lobbaamme, neuvottelemme, toimimme välimiehenä ja annamme oikeusapua asiantuntijoille (kuntoutus, opetus, sosiaali- ja terveydenhuolto, sairaanhoito, organisaatiot), erinomaisosaajille (omaiset), toimintaesteisille (erityisesti vaikeasti puhevammaisille), johdolle, poliitikoille ja laajalle yleisölle seuraavissa asioissa:

  • Oikeudelliset asiat (lainsäädäntö ja oikeusturva toimintaesteisten (vammaisten) näkökulmasta ja mitä se vaatii viranomaisilta, virkamiehiltä ja henkilöstöltä) (oikeus)
  • Puheoikeus (arvopohja, ajattelutapa, prosessit, kohtelu, eettisyys ja tuki) (puheoikeus)
  • Oikeus omaan kommunikointiin arjessa ja elämän kaikissa vaiheissa, puhetta tukevat ja korvaavat menetelmät (vaihtoehtoinen kommunikointi) ja muut käyttäjien, omaisten ja työntekijöiden osaamisalueet, joilla vuorivaikutustaitoja edistetään (puhe)

Terry Grahn

Käyttäytymistieteilijä, pedagogi, MBA(Henley) ja esh. Terry Grahn on AAC-erityispedagogiikan© kehittäjä. Hän toimii luennoitsijana, kirjoittajana ja vaikuttajana AAC:n, erityisopetuksen, kommunikoinnin, vammaispalveluiden, kuulluksi tulemisen, kohtelun ja omaishoitajien puolesta. Hänellä on käytännön kokemusta erityisperheiden tilanteesta sekä vaikeasti puhevammaisten tarpeista.