HBL – De som saknar talat språk förvägras yttranderätt

Det är inte ovanligt att som icke-talande bli stämplad som ”beteendestörning” fast man kommunicerar sakligt eller på åldersenlig nivå. Detta är ett övergrepp.
De 30 000 gravt talhandikappade är berättigade till talterapi, hjälpmedel, ”AKK-tolk” (tolkning för gravt talhandikappade) och vissa även till tecken- och kommunikationsträning (som anslagsberoende anpassningsträning via kommunen).

Lue lisää