Finlands kommuntidning FIKT – Bildstödd specialpedagogik ger resultat

De icke-talande autisterna,vilkas första språk är tecken och bildstöd, har inte en enda skolbok i dag för hela skoltiden, inte utbildade lärare heller.

Undervisningen sker på lösa lappar, en långsam och klumpig metod som lätt cementerar barnen på en låg nivå. Inom IT är målgruppen duktig, men förbigås på

grund av sina svårigheter att knäppa knappar eller vända sidor. I dag finns det bra ’appar’ för iPad och program för PC:n, men barnen ramlar mellan två stolar i kommunen

och får noll apparater trots att deras kommunikation livet ut sker med bokstäver eller bilder och talsyntes.

Läs mera!