Erityisopettaja.fi – Tecken och AKK i Lexia, en revolution inom specialundervisningen (SWE)

Under årens lopp har vi inom specialundervisningen för (icke-talande och talande) barn med autism och/eller kognitiva funktionshinder använt oss av manuella metoder i stil med lamierade kort för läskod, satskonstruktion, matematik, teckenundervisning och logik. Det är långsamma metoder att producera, men ännu långsammare är de att leverera i vardagen. Barnens koncentration, uppgiftsmängden och variationen lider. Det blir lätt så att vi cementerar barnen på en lägre nivå än de själva är.

Vår metod har ökat outputen i specialundervisningen 40–80–250-falt (-falt, inte %) per månad, alltså tvåtusenfalt på årsnivå. Resultaten har varit slående med en enda timme om dagen då undervisningen datoriserats tecken och AKK/AAC i Lexia. Så här kunde man med rätt enkla medel råda bot på den totala skolmaterialbristen för dem som har AKK (AAC) som förstaspråk.

www.erityisopettaja.fi/tecken-och-akk-i-lexia-en-revolution-inom-specialundervisningen-2