SOS Aktuellt – Världspremiär för en ”app” i kommunikationens och AKK-specialpedagogikens tjänst

Rätt använda har kommunikationsapparna för iPad/iPod minst tre användningsområden:
som kommunikationshjälpmedel, som pedagogiskt redskap och som verktyg för AKK-specialpedagogik. Vårt officiella pilotcase har från lanseringsdagen i augusti inneburit en fullträff. Ledtiderna minskade från 7-8 månader till 4-5 sekunder eller 1 dygn. Från att tidigare ha fått be om ”mera banan”, har man efter sex veckors bruk av appen hållit sitt första korta föredrag (i skrivande stund, sitt andra). Detta borde vara vardag för alla icke-talande.

Lue lisää tästä!