Tikoteekki – Koettua: Lexia oppimisen välineenä

Terry Grahn on kokeillut asiakkaan kanssa kuvien ja viittomien yhdistämistä Lexia-ohjelmaan.

Lexia-tietokoneohjelma on laaja kokonaisuus, joka soveltuu perinteisesti kielellisiä erityisvaikeuksia omaavien henkilöiden kuntoutukseen. Kun Lexiaan yhdistetään viittomat ja kuvat, voidaan sitä käyttää laaja-alaisesti myös erityisopetuksessa. Näin kehitysvammaisen tai autistisen oppilaan oppiminen tehostuu verrattuna kuva- ja sanakorttien käyttöön.

Lue lisää