Logopednytt – En app i AKK-användarnas tjänst

Rätt använda har kommunikationsapparna för smarta telefoner och läsplattor minst tre användningsområden:
som kommunikationshjälpmedel, som pedagogiskt redskap och som verktyg för AKK-specialpedagogik. Vårt officiella pilotcase har från lanseringsdagen i augusti inneburit en fullträff.

Lue lisää