HBL – Vi har svikit specialbarnen i åratal

Inom specialundervisningen saknas alla former av läromedel. Värst är det inom den tecken- och bildstödda undervisningen (AAC, TAKK), förstaspråksundervisning för dem.
Blicken vänder sig osökt till Pedagogiska fakulteten i Vasa även om enheten på inget vis är ensam skyldig. Var dröjer alla datorstödda AAC-undervisningsmaterial för specialbarnen?

Lue lisää