HBL – Skolgång på lika villkor?

Assistentfrågan och specialutbildningen har kommenterats ytligt och utan löften av några få aktörer. Att skolorna är nöjda med Seure är ingen garant för kvaliteten eller kontinuiteten i barnens, familjernas eller köparkommunernas ögon. Någonstans på vägen tappas timmar bort.

Lue lisää