SOS Aktuellt – AKK – specialpedagogik

Med tecken och AKK i Lexia kunde vi satsa på inlärning i ordets vidaste bemärkelse, på ett kostnadseffektivt sätt.
Samtidigt kunde vi bemötas av jubel från eleverna/brukarna: äntligen någon som bryr sig och som tar bort hindren på min väg. Och som ger mig yttranderätt och makt över mitt eget liv. Detta är en del av Terry Grahns konklusioner.

Lue lisää!