Viittoma- ja kommunikaatio-ohjaus

Viittoma- ja kommunikaatio-opetus on Vammaispalvelulain mukaista sopeutumisvalmennusta. Siitä kertominen kuuluu kaikille ammattilaisille. Tarve tulisi dokumentoida kuntoutussuunnitelmiin ja puheterapeutin lausuntoihin, jotta perhe voi hakea kommunikaatio-opetusta kunnan sosiaalitoimelta. Myöntävän päätöksen saaneille perheille se on maksutonta. Järjestämme opetusta pääkaupunkiseudulla perheille, joiden kotikielenä tai meille yhteisenä kielenä on suomi, ruotsi, englanti, ranska tai saksa. Opetamme suomenkielisiä ja suomenruotsalaisia viittomia. Kommunikaatio-opetus pitää tilanteen mukaan sisällään tukiviittomien, viitotun puheen, kuvakommunikaation sekä muiden AAC –keinojen opetusta (lo-tech, hi-tech). Opetus kuuluu kunnan määrärahasidonnaisiin, lakisäteisiin palveluihin. Hyvä kunta tuntee vammaistensa palveluiden tarpeen ja budjetoi asianmukaisesti rahaa opetukseen.

Tarjoamme sopeutumisvalmennusta vaikeasti puhevammaisille ja puhumattomille henkilöille, erityisesti autistisille ja kehitysvammaisille lapsille ja heidän omaisilleen. Tilanteen mukaan järjestämme opetusta myös aikuisille, taustasta riippumatta.

Myönnetty tuntimäärä on usein 50 tuntia vuodessa. Jos lapsi tarvitsee sekä (tuki)viittomia että kuvakommunikointia (apuvälineineen), tarvitaan kaksinkertainen tuntimäärä. Opetuksen tulisi olla jatkuvaa.

Opastamme myös ns. tavallisia perheitä tukiviittomien käyttöön. Kohderyhmänä voivat olla imeväisikäiset vauvat sekä pienet lapset (pallerot). Ehkä haluat turvata lapsesi vuorovaikutuksen alusta lähtien? Ehkä perheesi on kaksikielinen? Tämä opetus ei kuulu sosiaalietuuksiemme pariin. Pyydä tarjous yksilöopastukseen tai pienimuotoiseen ryhmäopetukseen.

Valmennamme myös opiskelijoita, opetus- ja hoivahenkilökuntaa sekä kunnan virkamiehiä viittomien ja AAC:n käyttöön sekä konsultoimme työyhteisöjä AAC-menetelmien oikeaoppisessa käytössä arjessa. Tämä voi olla hyvinkin tarpeen kokeneessakin työyhteisössä.