Widgit Go – kommunikation i vardagen och kring läroämnena

Der Artikel steht zur Verfügung auf Schwedisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

WGSEWidgit Go (SE, Fi, ENG) möjliggör en vidareutveckling av kommunikationen och av AKK-specialpedagogiken©. Våra upplägg är gjorda på flera språk med Widgit Go SE. Vi har skrivit artiklar om bruket av tecken och AKK i Lexia och om pilotcaset med kommunikationsappen Sono Flex bland andra i SOS Aktuellt, FiKT, Erityiskasvatus, Erityisopettaja, Tikonen och i Logopednytt. Nu har vi utökat repertoaren med Widgit Go. Om du äger Widgit Go (i vilken språkversion som helst), kan du ladda ner/upp upplägg och dela upplägg med andra. Det är ingen skillnad om du använder iPad/iPad Mini/iPod eller Android. Uppläggen kan användas av alla.

paragrafDå du laddar ner andras upplägg, föreslår vi att du ger upplägget ett filnamn som påminner dig om upphovsmannen. Det gör du inom ditt Dropboxkonto. Det är alltid korrekt att minnas och att namnge upphovsmannen då man själv tar i bruk någon annans arbete, vidareutvecklar detsamma eller visar materialen offentligt. Vi skall vara korrekta i vetenskaplig litteratur. Det är skäl att vara korrekt också då man delar filer med andra, för det bidrar till viljan att dela med sig på annat håll också i fortsättningen.

FBcollageXUpplägg från Puheoikeus.fi hittar du nedan med en kort presentation av uppläggen gällande innehåll och målgrupp. Om du lägger upp dessa på era hemsidor, hänvisa gärna till upphovsmannen, Terry Grahn/Puheoikeus.fi. Skicka gärna upplägg till oss, e-post grahnterry@gmail.com – så lägger vi upp dem på vår hemsida.

Allmänt

I den här artikeln berättar vi mer om tänkesättet bakom uppläggen och hur vi använder oss av dem i praktiken. Vårt tänkesätt kallas AKK-specialpedagogik©. Kolla in våra upplägg också på Facebook, under namnet Puheoikeus.fi. Våra upplägg talar finlandssvenska, i vissa fall finska, engelska eller franska. Om du arbetar i Sverige, kolla huruvida ordvalen gäller hos er. Vi kan ha ord med influenser från finskan och ibland väljer vi andra prepositioner. Det är enkelt att anpassa det som läses upp. Givetvis talar din apparat rikssvenska, ifall du valt en rikssvensk röst. Då det gäller de utrikiska språken eller mer invecklade formuleringar, kan det vara Terry Grahn som talar. Då Widgit Go inte känner till ordet eller uttalar det „konstigt“, anpassar vi i första hand uttalet genom att skriva ordet som det skall uttalas. Det tar mindre plats än ett inspelat tal.

Widgit Go -appens modeller är runt 85KB stora. Bokhyllan rymmer runt 400 sådana upplägg. Våra upplägg är ofta 10-85MB. De största är nästan för stora för iPadens arbetsminne. Exporten av upplägget från en app till Dropbox kan ta upp till 25 minuter. Däremot går det fort att sända över filerna till Dropbox och att ladda ner uppläggen. Vi har därför valt att ge bilder från de stora uppläggen som inspiration och att i första hand ge länkar till de upplägg (filer) som är klart mindre. Om du gör stora upplägg, glöm inte att tömma apparatens arbetsminne tillräckligt ofta genom att stänga av alla appar och att också tömma allt ur minnet och sätta igång apparaten om en stund.

Vecko- och körschema (med instruktioner för lärare och assistenter)

I syfte att ge en fast struktur för skoldagen och för veckosluten, har vi gjort ett rätt detaljerat veckoschema. Det kompletteras med ett körschema för assistenterna och för eventuella vikarier så att kontinuiteten tryggas oavsett läget.

Veckoschemat ser ut så här:

TioB9WGVeckoscgemaMedKlockslagLänkTillEnskildaDagar – KopioRespektive dag har sitt program och sitt körschema. I veckoschemat beskrivs varje dags läsordning och tematik med symboler för respektive timme. Vi gör läsordningen för respektive period i skolan. Det finns 5-6 perioder under läsåret och ämnena växlar utgående från period. Under läsåret 2013-2014 är periodernas antal fem och till exempel för språkens del innebär det att finska läses period 1, 3 och 5, medan engelskan introduceras under perioderna 2 och 4. Det är den aktuella periodens innehåll som nämns i läsordningen, inte den enskilda veckans eller dagens. De finns uppskrivna i elevens kalender.

Veckoschemat blev tydligare av att enbart skoldagen finns på plats för måndagen till fredagen. Veckoslutets fasta programnummer finns utskrivna för att markera veckans längd. För en mer detaljerad, privat kalender, kan man använda papperskalendrar (som ger mer bestående blädderverk för framtiden) och/eller olika kalenderappar. Det finns många sådana tillgängliga. För nybörjarna med färre bilder och en kortare dag, är det säkert klokt att ge „eftis“/“friti(d)s“ och eventuella terapitider eller hobbyer en egen ruta för dagen. Veckoschemat på bilden gäller Åk7, högstadiet („särskolan“).

TioB10WGSchema FredagKörschema – KopioI körschemat (som man når från rubrikrutan för respektive dag, rutan med ett „hundöra“ som indikerar att sidan länkar till en undersida) beskrivs hur man jobbar, med vad och varför. Dessutom påminns personalen om eventuella saker som skall packas ner/upp eller kollas. Körschemat är avsett också som introduktion, för vikarier och för ny personal. Det ger undervisningen stadga och komtinuitet och det ger eleverna trygghet via tydliga strukturer. Det är lätt att kolla vilket program som är härnäst eller vilken dag det är „träslöjd“ (ifall man råkar debattera huruvida det är i morgon eller i övermorgon).

veckoschema_mall_240Vi har skickat upplägget till, bland andra, Hargdata och Folkhälsans Datatek.

Det kompletta schemat är 4,3MB stort och finns inte på nätet. Du kan ladda ner ramen till Veckoschema -upplägget (374KB) här.

Länken från varje dag till körschemat finns färdigt i mallen, men du behöver inte ta bort våra texter från rutorna. Därmed sparar du tid och kan börja fylla i ditt eget schema direkt.

Teckenövning (bild och tre tecken, finlandssvenska tecken, modell)

Teckenrepetition1Vi repeterar tecken, här en modell (356KB) som du kan bygga vidare på. De tre inledande sidorna passar såväl rikssvenskt, finlandssvenskt som finskt teckenbruk.

Tecknen är från Handlaget i Finland, med tillstånd. Tecknen är ritade av Hannele Rabb.

Här kan du ladda ner modellen till Widgit Go -upplägget Vi repeterar tecken (356KB).

Fortsätt att fylla i tecken i övningen. Här har du en länk till ett flertal olika teckenkällor .

teckenrepetition2Detta är en självständig övning (med hörlurar). Övningen är mellansvår, med ljudligt närliggande alternativ och tematiskt närliggande sådana. Här är tecknen hämtade ur vardagen. En svårare variant väljer ord som „demokrati“, „republik“ mm.

Feedbacken kommer skilt för varje ruta:

„Alla, det här är tecknet för alla, bra jobbat.“
„Alltid, det här är alltid. Försök igen“
„Blå, helt rätt, det här är blå, blått“
„Grå, det är grå, inte blå“
„Himmel, himlen är blå, sök tecknet för blå“.

teckenrepetition3Tanken är att alltid ha två närliggande alternativ rent ljudligt och ett alternativ som tematiskt är närbesläktat – till exempel „alltid-alla-många“ och „blå-grå-himmel“. I vår tappning är övningen medvetet svår, det gäller en repetition av tecken man redan behärskar, men behöver repetera, använda och memorera på ett djupare plan. Man kan välja att göra en introduktion i tecken och göra ett upplägg för frukter med till exempel „banan-apelsin-päron“ eller att inte enbart öva tecknen enligt grammatik eller begreppsklasser, utan fritt blanda in verb, färger, dagar, mat, leksaker och mat i samma övning. Det är ju så vi pratar.

Övningen passar för personalen (assistenter, lärare, ämneslärare), för släkten och för majoriteten av terapeuterna också. Eftersom omvärlden tystnar, både personalen och de anhöriga inte alltid tar tecknen i bruk eller vill/bereds möjlighet att lära sig sådana, gör en kort introduktion åt de närmaste kretsarna och lär ut tecknen genom att upprepade gånger visa dem och bereda möjlighet till muskelminne för de nya brukarna. Då kan de kolla upp tecknen som en nyttig repetition. Win – win!

Teckenövning (Bild och tre tecken, finlandssvenska tecken)

Bildochtretecken_D_dalI den här övningen övar och repeterar vi tecken självständigt, med muntligt feedback och med hörlurar. Upplägget omfattar Handlagets finlandssvenska tecken, i alfabetisk ordning. Övningen är svår, men inte väldigt svår. Bildbanken omfattar 550-560 vanliga tecken ur vardagen.

En bild visas och ordet sägs högt. Sedan skall individen välja bland de tre teckenalternativen. En förklarande och sporrande feedback ges muntligt för respektive alternativ. Tecknen är finlandssvenska och därmed måste man söka upp rikssvenska eller finska tecken eller jämföra Handlagets tecken med till exempel Ritade tecken (rikssvenska tecken) eller med Papunet (finska tecken). Du hittar länken till många teckenbanker här. Runt 80% av tecknen i en av teckenbankerna passar in på brukarna inom en annan språkgrupp. Tyvärr är det inte en gemensam massa som fungerar överallt.

Våra längre WG-filer är uppgjorda i alfabetisk ordning, tre bokstäver i taget (ABC, DEF …). Filerna blir gigantiska (85-90GB). De omfattar 50-60 sidor inom respektive 3-bokstavskombination. Därför (och på grund av språkfrågan) lägger vi inte in länken här. Gör mindre upplägg, så kan du lättare transportera dem. Övningen blir klart svårare om tecken relaterade till högstadiets läroämnen läggs in. De måste tränas inom sitt eget kontext och tillsammans med annan AKK först.

Historia (Danmark, H.C. Andersen, produktion)

HC_AndersenInom ramen för studier av Danmark inom Norden, stiftar vi bekantskap med H.C. Andersens produktion. Eleven kan berika diskussionen med olika delområden inom litteraturen och med exempel på böcker, eftersom det ingår „överkurs“ i upplägget. Här kan du ladda ner upplägget om H.C. Andersen (513KB).

Vi har gjort liknande upplägg (men med undersidor för respektive kontform) om Eremitaget, om Italiens konst och om Louvren, likaså om de olika religionerna (med tecken, namn på byggnadet och på föremål och helger).

Historia (Den svenska tiden, Östra rikshalvan)

OÄ_Hist_SveKatHögstadiekurs i Finlands historia, delvis baserad på Pertti Rajalas lättlästa version av boken med samma namn (Lärum).

Här är exempel på hur vi behandlar uppkomsten av en samhällsstruktur med lagar, infrastruktur, skolor och ett finskt skriftspråk. Det var katolicismen, det katolska Sverige, som gav också oss den samhällsstruktur som ännu är i kraft till stora delar.

Notera att upplägget är mycket omfattande (1,8MB). Widgit Go:s egna upplägg är runt 85KB. Här kan du ladda ner upplägget Den svenska tiden .

OÄ_Hist_SveocksåKursen om den svenska tiden lämpar sig väl för „särskolans“ högstadium i de svenskspråkiga skolorna och som allmän introduktion i historia för alla finska skolor. Där läser man inte om de dryga 650 åren av Östra rikshalvan som en del av ett större Sverige. Det kunde vara nyttigt att studera tematiken och att känna till att det vi nu kallar Finland varit en del av Sverige längre än Skåne varit det.

Temat kunde vara nyttigt i den allmänna undervisningen i bägge länderna.

OÄ_Hist_Sve_pdfMan kan skriva ner allt eller valda delar av sina upplägg via appens och uppläggets talrad. Här bredvid har vi systematiskt „skrivit“ ner upplägget, sida för sida och ruta för ruta. Om du trycker på på den lilla fyrkanten under megafoninkonen, får du fram ditt budskap som symbolskrift. Denna text kan du spara som pdf eller skicka som e-post. På det här viset får du ett slags skolbok, dock så att pdf:n talar bara det du skrivit i bildrutorna, inte dina längre haranger.  Eleverna kan redovisa för sitt kunnande eller bereda en kort presentation på det här viset och sedan låta pdf:n tala. Alternativt söker man upp rutorna i upplägget och låter talet komma i realtid.

Musik (Min åsikt om Sound of Music, diskussionsunderlag)

SoundofMusic_intrigEleverna hade som musikläxa att se på filmen Sound of Music, att ta ställning till alla sångerna och att markera vilken som är ”min favorit” bland sångerna.

Vi har också gjort ett upplägg där både filmens synopsis och de 16 (sexton) sångerna presenteras. Berättelsen (synopsiset) presenteras i läsriktning på uppslaget. Eleverna förbereds på vad filmen kommer att handla om. Efteråt kan man berätta om filmen och delta i diskussionen.

Sångerna presenteras inom upplägget, i tur och ordning, med namn, översätting, smakprov. Den enskilda eleven lyssnar på smakproven av sångerna separat från den långa filmen (1,5h). och tar sedan ställning till varje sång på skalanjättebra, toppen“ (tummen upp x2), „bra, trevlig“ (tummen upp), „nåja, helt ok“ (en horisontell handflata som vibrerar) eller „inget vidare, tycker jag“ (tummen ner).

Soundof_omröstningDet egna röstningsförfarandet redovisas (med kommentarer, vid behov även med egna bilder, foton) för varje sång (och elev, ett eget uppslag per elev) skilt för sig.

I bilden här intill, syns enbart kommentaren för vinnaren. Filen blir lätt för stor för både en iPads och en Androids arbetsminne. Musikfilerna, smakproven, tar väldigt mycket plats.

Det här långa upplägget presenteras kort i bildform, men på grund av dess storlek (82,8MB), finns upplägget inte finns på nätet.

Soundof_pratkringBakom notraden döljer sig ett cirka 15-30 sekunder långt smakprov av respektive låt, från ett ställe som är typiskt för låten i fråga. Det gör det lätt för eleven att koppla till både filmen och till minnet.

Vi har gjort ett separat Widgit Go -upplägg kring Min åsikt om Sound of Music (5.4MB).Här ger eleven ett sammandrag av (och med statistik kring) sitt eget röstande. Det ingår en modell för ett diskussionsunderlag med klasskamraterna om alla elevers favoritlåtar i filen du kan ladda ner. Eleven kan stämma in med att man delar åsikten eller att, „oj då“, just den sången inte föll mig i smaken.

Geografi (EU, introduktion till kurserna om utvalda länder)

EU ingångssidaEn högstadiekurs i geografi inleds med allmän information om EU. Upplägget baserar sig på en av oss korrigerad upplaga av Solklart (Lärum). Kursen handlar om ett urval av länder i Västeuropa, Centraleuropa, Medelhavsområdet och i Östeuropa. Eftersom materialet baserade sig på det geopolitiska läget under det kalla kriget, valde vi att gruppera länderna enligt klassisk geografi så att till exempel Polen är en den av Centraleuropa. Kursen fokuserar på ländernas huvudstäder, handel och på allmänt kända personer och sevärdheter.

Här kan du ladda ner EU-upplägget (122KB).

Språk jag hört WGI syfte att berika kommunikationen, att bereda bruket av olika kommunikations-hjälpmedel och för att köra in grammatiken med hjälp av blissfärgerna, har vi ytterligare gjort upplägg kring de länder eleven besökt och de språk han eller hon hört, talar eller känner till. Här intill är ett exempel på sådana bilder. Eleven kan berätta något såväl om språken som om hur de låter och hur svåra det är eller var man hört dem. Man kan säga att „franskan är vacker“, att „franskan låter bra i musik“, att „finskan är lätt“ att „jag vill lära mig engelska“ eller att „arabiskan låter svår eller annorlunda“ (ordvalen är på elevens nivå).

Centraleur Sui Hun PL WGI separata upplägg har vi behandlat valda delar ur Västeuropa, Medelhavsländerna, Centraleuropa och Östeuropa.

Uppläggen baserar sig på en av oss korrigerad text ur Solklart (Lärum) jämte utvidgningar med tanke på kommunikationen, frågor och svar, kommentarer och på möjligheten att få ”lysa” med ålderanpassad tilläggsinformation.

Ingångssidan till tematiken om Centraleuropa ser ut så här.

Amsterdam bildtext och tal WGAllt görs i syfte att kunna kommunicera och som surrogat till de skolböcker som ännu inte finns. Man kan ju skriva ut Widgit Go -uppläggen som texter, symbolskrift, och skicka dem som e-post eller spara dem som pdf.

Här följer några ytterligare exempel på upplägg som inspiration. Filerna är cirka 85MB och därför läggs de inte ut på nätet. Helheterna är gigantiska. Appens egna upplägg är runt 85KB. Bilderna är därför utdrag ur olika helheter.

Bildtexterna är korta ordbilder, medan talet kan vara rätt långt.

Eremitaget_WG_avdelningarTvå avdelningar inom Eremitaget i Sankt Petersburg studeras närmare (med äkta tavlor och konstverk).

Vi har talat kring Förintelsen och rättsprocesserna efter denna, vi har besökt Louvren och Eremitaget och illusterat bland annat industrialismenlättläst och med tecken, foton och AKK.

Kring Italien, behandlas temat om Vatikanen. Då tas korta stycken om katoliscismen in, likaså all den konst som finns både i det Sixtinska kapellet och i länderna i övrigt. Motsvarande korta presentation av ortodox kristendom ges i samband med Ryssland.

Förintelsen WGFörintelsen är ett tema som kan åskådliggöras tydligt, men utan de värsta hemskheterna. Upplägget avslutas med fakta om rättsprocesserna mot de skyldiga.

Utöver lärobokens innehåll om Ryssland, har vi valt att presentera ett exempel på det kyrilliska skrivsättet. En av frågorna i Solklart gäller tåget till Sankt Petersburg, Allegro. I samband med det presenteras också musiktermen och ges exempel på musik i ”allegrotakt”. „Ekorr’n satt i granen“ och nästan hela Mozarts produktion är „allegro“. Eftersom tåget Allegro nämns, tar vi också upp namnet på tåget till Moskva, Tolstoj, och presenterar författaren som överkurs och en breddning av tematiken, diskussionen.

Ryssland_ortodoxI samband med den ortodoxa tron och det berömda klostret (Valamo), utvidgas temat till att gälla ikoner och mat samt anekdoter från den tid då delar av det nuvarande Ryssland ännu var en del av Finland.

Listan på bilder kunde göras oändligt lång. Filerna är omfattande och innehållet bidrar till en breddning av tematiken. Ibland fördjupar vi temat, ibland breddar vi det. En viktig poäng är att minnas elevens utvecklingsnivå och ordförråd och att bredda det och att få det i aktivt bruk. En annan viktig sak är att göra innehållet individualiserat och kanske kryddat med episoder, platser, foton mm ur egen fatabur.

Botanik (sommarläxa, fyra blommor presenteras)

sommarläxa_lupinHögstadieklassen hade som sommarläxa till uppgift att presentera fyra blommor ”i detalj”, att svara på frågan vad en ”flora” är och att berätta var man kan få ytterligare information om växter. Här är en av berättelserna. Där presenteras lupinen, pionen, äppelblomman och smultronblomman.

Här kan du ladda ner Widgit Go -upplägget Sommarläxan om blommor (4MB). På grund av fotona är filen rätt stor. Apparaternas arbetsminne och appen klarar bra av denna storlek. Ner- och uppladdningarna går i ett nafs. Påståendena i alla rutorna stämmer. Detta är ju ett skolbokssurrogat och en berättelse där man beskriver blommorna. Vid presentationen kan eleven välja att berätta allt eller att delge bara valda delar av sin berättelse. Om någon annan valt samma blomma, kan man komplettera berättelsen vid behov. Då får man både säga sitt och visa vad man kan.

Botanik (prov, de fyra blommorna, sommarläxan)

sommarläxa_provinstruktionSommarläxan om fyra blommor och om floran utmynnar i ett prov. Det är rätt nytt att ha prov, så eleverna kan spänna sig lite och vara rädda för att svara fel.

Nu vänjer man sig vid att ha prov, lär sig om svarstaktiken och kan höja självkänslan.

Först går vi igenom att man skall lyssna på frågan innan man svarar. Vad händer om man svarar rätt? Jo, man får beröm. Vad händer om man svarar fel? Ingenting. Jo, man hör att svaret inte var rätt och så försöker man på nytt igen. Värre än så är det inte. Är du redo? Då kör vi igång.

sommaläxa_provfrågaLupinSå här kunde provfrågorna se ut. Nu finns det bara ett rätt svar och de två andra alternativen är fel. Varje svarsalternativ ger muntlig information om svaret varit rätt eller fel. Vid rätt, ges beröm och bekräftelse, vid fel får eleven feedback på tematiken och uppmanas att söka fram rätt svar. Alternativt kan man svara bara en gång så att „berättelsen“ kommer upp på talraden. Då får de vuxna en helhetsbild (via pdf:n). Sedan talar man kring de rätta svaren och repeterar testet.

Efter avslutat prov och en extra genomgång, kan eleven sedan ge en korrekt, kort resumé åt den övriga klassen via högtalare. Här kan du ladda ner upplägget för provet (7,5MB).

Språkundervisning (finska, engelska och franska för svenskspråkiga AKK-brukare)

franska-cafeparlörFör elever med svenska, tecken och AKK (AAC) som förstaspråk, har vi gjort upplägg („skolböcker“ med nyttiga fraser, „reseparlörer“, „caféterminologi“ mm) på ett flertal språk, bland andra på finska, engelska och på franska.

Uppläggen är mycket användbara på resor och de ger en „egoboost“ då den unga själv kan beställa drycker, tilltugg eller svara på frågor om frukosten på mottagarlandet språk eller på allas „lingua franca“, engelska.

I engelska har vi byggt upp en bok kring sannolika diskussionsteman i vardagen och elevens sannolikaste preferenser som tre svarsalternativ i sammanhanget. „Läroboken“ förbereder eleven för kommunikationen på engelska med hjälp av de stora kommunikationsapparna Proloquo2Go och Speak4Yourself.

engelska_fraser_cafeDå du anväder Widgit Go, kan du skicka upplägg från en språkversion till en annan. De fleta av oss äger dock bara 1-2 språkversioner. Om du har en Android, kan du ställa in apparaten att tala ett visst språk. Då talar den dina X-språkiga satser oavsett på vilken språkversion av Widgit Go du gjort upplägget. Sökordenn finns bara på appens språk. Om du har en iPad/iPod, kan du snart prova med en köpt röst på språket X eller så kan du spela in eget ljud fast du söker orden på appens språk. Den nya versionen av Widgit Go innehåller egenskaper som gör språkvarianterna ännu enklare i praktiken.

Samarbete

Många av våra samarbetsparter, bland andra Folkhälsans Datatek och Hargdata, gör och samlar in Widgot Go -upplägg på sina hemsidor. Det gör vi också. Skicka de upplägg du vill dela med dig, med en kort beskrivning kring innehåll, källor och målgrupp till grahnterry@gmail.com

Den skola vi jobbar mest med på svenska, heter Zacharias Topeliusskolan (Toppan). Skolan finns i Helsingfors. Puheoikeus.fi gör material till skolan sedan åtta år tillbaka och har utbildat dess lärarkår kring appar, kommunikationsppar och kring AKK-specialpedagogik©.

Trots att Kommunikationspasset (en stomme, 742KB, gjord av kommunikationspedagog Jessica Eriksson, Karlstad, Sverige) finns tillgängligt på flera hemsidor, vill vi gärna lyfta upp det här, med en uppmaning om att också göra upplägg ur ett arbetsgivarperspektiv, dvs ett upplägg med mer privata råd och miotiveringar kring varför de dagliga aktiviteterna skall göras på ett visst sätt. Denna ”Brukarhandbok” eller ”Introduktion för assistenter” transitionsfaser och för vuxenliv kommer vi att bygga upp inom kort.

Till slut

I kombination med en intensiv teckenundervisning, kommunikationsträning och en proaktiv tajming av AKK-insatserna, har vi nått otroliga resultat inom inlärning, teckenbruk och kommunikation via hjälpmedel. Målgruppen är icke-talande, utvecklingsstörda autister på högstadienivå inom ”särskolan”. Vårt arbetssätt kallas AKK-specialpedagogik©.

Puheoikeus.fi berättar gärna mera om bruket av de olika kommunikationsapparna och de pedagogidka apparna i praktiken. Ta kontakt på svenska, finska eller engelska!

FBcollage

Getagged mit: , , , , , , , , , , , ,
Ein Kommentar zu “Widgit Go – kommunikation i vardagen och kring läroämnena
 1. sofia henriksson sagt:

  hej!

  Jag funderar på widgit go, kan man använda en liscens till fler paddor/androids eller går det endast att använda till en ipad?

  Jobbar på en arbetscentral var vi kunde ha stor användning av programmet men det vore bra om man kunde använda det till fler paddor 🙂

  mvh
  sofia henriksson

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*