En fråga om mänskliga rättigheter att få uttrycka sig

Der Artikel steht zur Verfügung auf Schwedisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

Tobii Sono Flex user story Emilia Grahn

Emilia har autistiska drag med utvecklingsstörning och kan varken prata eller läsa. Hennes förutsättningar att kommunicera med sin omgivning förbättrades dock rejält när hon nyligen fick Tobiis fulla Sono Flex-app på svenska.

Emilia var tre år när hon adopterades. I dag är hon tretton år.
– Bakgrunden på barnhem gav henne en tuff start i livet via social deprivation och ett språkbyte, konstaterar Terry Grahn, som utöver rollen som Emilias mamma har en dubbelkompetens inom AKK och specialpedagogik.

Hon beskriver Sono Flex som den första och enda fullappen som finns på svenska.
– Vi har väntat på den i fem år. Appen har fullständigt ordförråd med grammatik, satsindelning, pronomen, verb och fyra kontexter, fortsätter Terry Grahn, som bor tillsammans med Emilia och sin man utanför Helsingfors i Finland.

Emilia är en vaken samhällsmedborgare som är nyfiken på mycket ute i samhället. Hon kommunicerar aktivt, men det är en snäv krets som kan tecken och som använder sig av bildkommunikation (AKK). Terry Grahn menar också att det är en fråga om mänskliga rättigheter att få uttrycka sig och här spelar snabba och lättanvända hjälpmedel som Sono Flex–appen en stor roll.

Välkommen på svenska

– Eftersom vårt modersmål är svenska är det med stor glädje vi hälsar Tobiis fulla Sono Flex–app på svenska välkommen. Det finns ett uppdämt behov för den, oberoende av om den ska tjäna specialbarn eller vuxna.
Appen har inneburit en vändning för Emilia och hennes familj. Med Terry Grahn som projektledare har man tagit appen i bruk, inte bara i pratstunderna, utan även i den ämnesvisa undervisningen och i förbättrandet av den allmänna språkmedvetenheten. Detta kallar Terry Grahn för AKK-specialpedagogik, en metodik hon utvecklat de senaste åren. Tidigare har hon testat flera bra appar på engelska, men som inte alls haft samma positiva effekt som denna.
– Vi började använda appen direkt utan problem med både enkla satser och satser i historiken.

Skapa individuella lösningar

– Med Tobii Sono Flex–appen finns det möjlighet att individualisera. Nu kan Emilia föra enkla resonemang med människor i sin omgivning, direkt och mer avancerade resonemang med planering i förväg.
Dag tre hade assistenten redan försökt bilda egna satser utan handbok, dag fyra fanns en försökssats i historiken och så vidare.
– Efter mindre än en månads användning höll Emilia sitt livs första muntliga presentation inför klassen. Det krävde mycket förberedelser att få bitarna på plats, men upplägget gick på nolltid att programmera. Föredraget var bejublat och Emilia klarade av att säga det hon själv förberett. iPod/iPad är från en annan planet och är så lätt att använda för Emilia. Och det finns så många ord och symboler att välja bland.

Terry Grahn beskriver sin dotters samlade intryck av Tobii Sono Flex.
– Emilia är nöjd och stolt och hon känner sig delaktig på ett nytt sätt. Nu kan hon säga så många fler saker och uttrycka sig på ett betydligt smidigare sätt än tidigare. Samtidig ser andra hennes kapacitet.

Tobii Sono Flex finns även tillgänglig på engelska, tyska och brasiliansk portugisiska språk.

Getagged mit: , , , , , , , ,