Der Artikel steht zur Verfügung auf Schwedisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern. Widgit Go (SE, Fi, ENG) möjliggör en vidareutveckling av kommunikationen och av …

Widgit Go – kommunikation i vardagen och kring läroämnena Read more »

Verwendete Schlagwörter: , , , , , , , , , , , ,

Der Artikel steht zur Verfügung auf Finnisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern. Julkishallinnon puolella ajatusten itämisajat saattavat olla 5-10 vuotta. Toteutukseen menee toinen mokoma. …

Julkishallinnon asetus- ja läpimenojat ovat 5-10 vuotta ja rahoitus pirstaleista – kuntotus ontuu pahast Read more »

Verwendete Schlagwörter: , , , , , , , , , , , , , , ,

Der Artikel steht zur Verfügung auf Schwedisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern. I det följande redogör vi för vår vidareutveckling av AKK-specialpedagogiken© och av …

Sono Flex – från Tobiis pilotcase till kommunikation i vardagen och i undervisningen Read more »

Verwendete Schlagwörter: , , , , , , , , , , ,

Der Artikel steht zur Verfügung auf Finnisch und Schwedisch verfügbar. Der Inhalt wird in der Standard-Sprache dieser Website angezeigt. Sie können einen Link anklicken, um zu einer anderen verfügbaren Sprache zu wechseln. Kysely / viittomien ja AAC:n käyttö – Käy …

Kysely – viittomien ja AAC:n käyttö Read more »

Verwendete Schlagwörter: , , , , , , , , , ,

Der Artikel steht zur Verfügung auf Finnisch und Schwedisch verfügbar. Der Inhalt wird in der Standard-Sprache dieser Website angezeigt. Sie können einen Link anklicken, um zu einer anderen verfügbaren Sprache zu wechseln.   Hbl – Hufvudstadsbladet/Susanna Ginman toteaa 21.12.2013, perustellusti, …

Särlösningar på svenska inom SOTE-reformen förutsätter en helhetsbild (minority language aspects on social and health care reform and „special kids“) Read more »

Verwendete Schlagwörter: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Der Artikel steht zur Verfügung auf Finnisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern. Ostanko kommunikointiappsin ja ipadin kun julkinen systeemi ei vedä, eikä opetuksessakaan ole …

„Mulla on kommunikointisovellus – mitä mä sillä teen ja mitä mä siihen syötän?“ Read more »

Verwendete Schlagwörter: , , , , , , , , , , , , , ,

The article about the services for the handicapped and their carers not being for real, will be published in English soon. The article (below) is in Finnish and the Swedish version will be published in November. Sarjassamme näennäispalveluja, esittelemme tänään …

Vammais- ja omaishoidon näennäispalveluista (Few services are for real for the handicapped and their carers) Read more »

Verwendete Schlagwörter: , , , , , , , ,

Suomessa on arvioiden mukaan 50 – 65.000 ihmistä (0,9 – 1,2 % väestöstä), joilta puhuttu kieli puuttuu joko kokonaan tai osittain tai joiden puhe on erittäin epäselvää. Muistisairaat eivät ole mukana näissä luvuissa. Osalla puhevammaisia on suuriakin vaikeuksia ymmärtää puhuttua …

Vaikeasti puhevammaisten tilanne ja kansainvälinen puhumattomien teemaviikko (1.-6.10.2012) Read more »

Verwendete Schlagwörter: , ,

Der Artikel steht zur Verfügung auf Finnisch und Schwedisch verfügbar. Der Inhalt wird in der Standard-Sprache dieser Website angezeigt. Sie können einen Link anklicken, um zu einer anderen verfügbaren Sprache zu wechseln. Mitä Vaihtoehtoiset ja puhetta korvaavat menetelmät oikein tarkoittavat? …

Taidot, vaihtoehtoiset kommunikointimenetelmät (AAC), erityispedagogiikka ja elämänhallinta Read more »

Verwendete Schlagwörter: , , , , , , ,