Der Artikel steht zur Verfügung auf Schwedisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern. Widgit Go (SE, Fi, ENG) möjliggör en vidareutveckling av kommunikationen och av …

Widgit Go – kommunikation i vardagen och kring läroämnena Read more »

Verwendete Schlagwörter: , , , , , , , , , , , ,

Der Artikel steht zur Verfügung auf Finnisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern. Julkishallinnon puolella ajatusten itämisajat saattavat olla 5-10 vuotta. Toteutukseen menee toinen mokoma. …

Julkishallinnon asetus- ja läpimenojat ovat 5-10 vuotta ja rahoitus pirstaleista – kuntotus ontuu pahast Read more »

Verwendete Schlagwörter: , , , , , , , , , , , , , , ,

Der Artikel steht zur Verfügung auf Schwedisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern. I det följande redogör vi för vår vidareutveckling av AKK-specialpedagogiken© och av …

Sono Flex – från Tobiis pilotcase till kommunikation i vardagen och i undervisningen Read more »

Verwendete Schlagwörter: , , , , , , , , , , ,

Der Artikel steht zur Verfügung auf Finnisch und Schwedisch verfügbar. Der Inhalt wird in der Standard-Sprache dieser Website angezeigt. Sie können einen Link anklicken, um zu einer anderen verfügbaren Sprache zu wechseln.   Hbl – Hufvudstadsbladet/Susanna Ginman toteaa 21.12.2013, perustellusti, …

Särlösningar på svenska inom SOTE-reformen förutsätter en helhetsbild (minority language aspects on social and health care reform and „special kids“) Read more »

Verwendete Schlagwörter: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Der Artikel steht zur Verfügung auf Finnisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern. Ostanko kommunikointiappsin ja ipadin kun julkinen systeemi ei vedä, eikä opetuksessakaan ole …

„Mulla on kommunikointisovellus – mitä mä sillä teen ja mitä mä siihen syötän?“ Read more »

Verwendete Schlagwörter: , , , , , , , , , , , , , ,

Der Artikel steht zur Verfügung auf Schwedisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern. LEK & LÄR: My profession / Gratis / 1,79€ Ett matchningsspel som …

iPad-appar för AKK och specialpedagogik, april 2013 Read more »

Verwendete Schlagwörter: , ,

Der Artikel steht zur Verfügung auf Schwedisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern. Johan Palmén på Datateket (Folkhälsan) har sammanställt listan i samarbete med huvudstadsregionens …

iPad-appar för AKK och specialpedagogik, januari 2013 Read more »

Verwendete Schlagwörter: , ,