Kerro kokemuksistasi

Sekä palveluneuvonta että palvelusopimuksen laatiminen laiminlyödään monessa kunnassa. Myös kuntouttava taho unohtaa kertoa näiden olemassaolosta ja ohjata oikeaan osoitteeseen, mahdollisesti jopa varata asiakkaan suostumuksella aikakin. Nyt olisi korkea aika alkaa kouluttaa kuntia lakisääteisten palveluiden tarjoamiseen. Täytä lomake etukäteen ja lähetä se sosiaalitoimistoon ennen palvelusopimuspalaveria. Vaadi, että sen pohjalta käydään itse palaveri, eikä kunnan sosiaalitoimen sähköisen päätöksentekojärjestelmän pohjalta. Vaadi, että palvelusuunnitelmaluonnoksesi liitetään muistioon ja varsinaiseen palvelusuunnitelmaan, päätöksenteon pohjaksi.

Kokemuksemme mukaan kunnat eivät tee mitään näistä. Tällöin on aika ottaa järeämmät aseet käyttöön, eli oikaisupyynnöt, valitukset ja kantelut. Kunnat yrittävät luistaa asiakkaan tarpeiden kirjaamiselta, mottonaan ”jos sitä ei ole kirjattu, ei sitä ole olemassa taikka budjetoitavissa” – eiväthän asiakkaat pysty osoittamaan, että tarve on esitetty palaverissa. Siksi on tärkeää jatkoa ajatellen, että perhe todistettavasti on ilmaissut tarpeensa. Lomake sähköpostiin tai, jos pelkäät intimiteettisuojan menetystä, viittaa palvelusopimuslomakkeeseen muutamalla rivillä sähköpostissa.

Aloittakaamme palvelusopimusluonnosten tulva kohti jokaista kunnan sosiaalitoimea. Olen kiinnostunut tiedon keräämisestä. Olisin kiitollinen, jos lähetät anonyymin tai oikean lomakkeesi käyttööni (anonyymisti, tilasto- ja benchmarking -tietoa varten, contact@puheoikeus.fi) kommentteineen siitä, mitä palvelua saatatte saada, miten itse keskustelu meni ja käytiinkö keskustelu tarpeittenne pohjalta vaiko IT -järjestelmän muutaman päätöksentekopykälän pohjalta.

Rakentavasti ajateltuna, palvelusopimuslomakkeiden vyöry sosiaalitoimiin ja keskustelut oikeiden aiheiden pohjalta saattavat avata sosiaalitoimen silmät sille, mitä ao. kohderyhmä tarvitsee ja mistä oikein on lain mukaan kyse palveluneuvonnassa ja vammaispalveluiden hoidossa.

palvelusuunnitelmaJaatinen-säätiön lomake on vapaasti jaettavissa eteenpäin ja meillä on heidän lupansa levittää se myös netin välityksellä. Lomakeuudistus on menossa ja lomake syntynee molemmilla kotimaisilla kielillä lähitulevaisuudessa.