Puheterapeutin rooli opetussuunnitelman toteutuksessa – tiukat osaamisvaateet

Ici vous trouvez l\’article en Finnois. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci-dessous dans une autre langue. Vous pouvez cliquer le lien pour changer de langue active.

Miten puheterapeutti voi auttaa yksilöä ja luokkaa käytännössä (AAC)?

Varhainen puuttuminen ja oikeaanosuvuus vaatii läsnäoloa luokkahuoneessa varhaisessa vaiheessa!

Muutama pointti:
– puheterapeutin tulee hallita oppimissuunnitelman pohjalta tapahtuva seulonta ja luokan tarpeita
– puheterapeutin tulee osata määritellä oppilaan AAC-tarpeet ja kääntää ne toiminnaksi luokassa: verbalisointi, sanojen/kuvien/kirjainten osoittaminen, viittomat, eleet, puhelaitteet, kyllä/ei – vastaukset, kommunikointitalut, avoimet kysymykset. Hänen tulee laatia näistä jokaiselle tehtävät arkeen (puheoikeus: mielellään sekä aihe- että ainekohtaisesti)
– puheterapeutin tulisi käytännössä osata osoittaa linkkiä kielen, lukutaidon ja oppimisen välillä ja näyttää tietä sinne, luokassa
– puheterapeutin tulee hallita oppisuunnitelma ja osata derivoida tästä sanastoa ja vuorovaikutusfraaseja oppilaalle
– puheterapeutin tulee hallita seulontaprosessit ja kyetä osallistumaan oikeiden apuvälineiden valintaan
– hänen tulee osata (ja tehdä) henkilöstön kehittäminen ja toimia eri ammattiryhmien ohjaajana, opettajana
– jos tähänastinen ei oppilaalle riitä, on puheterapeutin kyettävä myös yksilöohjaukseen, jolla tuetaan ja kehitetään oppilaan lukutaidon syntymistä tilanteissa, joissa oppilaalla on sekä kuullun kielen sisäitämisongelmia että kielen tuottamisen vaikeuksia
Tämä kaikki ei ole työtaakan lisäämistä, vaan toimenpiteiden oikeaan suuntaamista ja varhaista puuttumista, mutta kaikki tämä olisi tehtävä hyvin varhaisessa vaiheessa, sekä luokassa että yksilön kanssa.
Vain näin puheterapeutti voi auttaa ja omalta osaltaan ohjata AAC:n ja erityispedagogiikan kohtaamisen oppilaan hyväksi.
Aika kaukana arjesta käytännössä. Tätä AAC-erityispedagogiikka© on ja tähän me pyrimme kaikessa toiminnassamme.
Tässä on AAC ja erityisopetus pähkinänkuoressa sekä välineet sillan rakentamiseksi. Se vaatii oppimissuunnitelman ja -sisällön hallinnan myös puheterapeuteilta!

Lähde:
http://bit.ly/133rwR4

http://www.iod.unh.edu/ASI%202012/Strand%20C/AAC_RTI_classroom_based.pdf

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

*