Der Artikel steht zur Verfügung auf Schwedisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern. Widgit Go (SE, Fi, ENG) möjliggör en vidareutveckling av kommunikationen och av …

Widgit Go – kommunikation i vardagen och kring läroämnena Read more »

Verwendete Schlagwörter: , , , , , , , , , , , ,

Der Artikel steht zur Verfügung auf Finnisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern. Julkishallinnon puolella ajatusten itämisajat saattavat olla 5-10 vuotta. Toteutukseen menee toinen mokoma. …

Julkishallinnon asetus- ja läpimenojat ovat 5-10 vuotta ja rahoitus pirstaleista – kuntotus ontuu pahast Read more »

Verwendete Schlagwörter: , , , , , , , , , , , , , , ,

Der Artikel steht zur Verfügung auf Finnisch und Schwedisch verfügbar. Der Inhalt wird in der Standard-Sprache dieser Website angezeigt. Sie können einen Link anklicken, um zu einer anderen verfügbaren Sprache zu wechseln. Kysely / viittomien ja AAC:n käyttö – Käy …

Kysely – viittomien ja AAC:n käyttö Read more »

Verwendete Schlagwörter: , , , , , , , , , ,

Der Artikel steht zur Verfügung auf Finnisch und Schwedisch verfügbar. Der Inhalt wird in der Standard-Sprache dieser Website angezeigt. Sie können einen Link anklicken, um zu einer anderen verfügbaren Sprache zu wechseln.   Hbl – Hufvudstadsbladet/Susanna Ginman toteaa 21.12.2013, perustellusti, …

Särlösningar på svenska inom SOTE-reformen förutsätter en helhetsbild (minority language aspects on social and health care reform and „special kids“) Read more »

Verwendete Schlagwörter: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Der Artikel steht zur Verfügung auf Finnisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern. Ostanko kommunikointiappsin ja ipadin kun julkinen systeemi ei vedä, eikä opetuksessakaan ole …

„Mulla on kommunikointisovellus – mitä mä sillä teen ja mitä mä siihen syötän?“ Read more »

Verwendete Schlagwörter: , , , , , , , , , , , , , ,

Der Artikel steht zur Verfügung auf Schwedisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern. Emilia har autistiska drag med utvecklingsstörning och kan varken prata eller läsa. …

En fråga om mänskliga rättigheter att få uttrycka sig Read more »

Verwendete Schlagwörter: , , , , , , , ,

(Den fulla, svenska kommunikationsappen Sono Flex i … …) Kommunikationsapparna är så mycket mer än en kommunikationsapp. Rätt använda har de minst tre användningsområden: som kommunikationshjälpmedel, som pedagogiskt redskap och som verktyg för AKK-specialpedagogik. Appen Sono Flex (den enda fulla …

En full kommunikationsapp också i AKK-specialpedagogikens tjänst Read more »

Verwendete Schlagwörter: , , , , , , ,

Der Artikel steht zur Verfügung auf Finnisch und Schwedisch verfügbar. Der Inhalt wird in der Standard-Sprache dieser Website angezeigt. Sie können einen Link anklicken, um zu einer anderen verfügbaren Sprache zu wechseln. Mitä Vaihtoehtoiset ja puhetta korvaavat menetelmät oikein tarkoittavat? …

Taidot, vaihtoehtoiset kommunikointimenetelmät (AAC), erityispedagogiikka ja elämänhallinta Read more »

Verwendete Schlagwörter: , , , , , , ,