Järjestöt, Suomi ja Pohjola

ASPA
ASPA Palvelut
Autismforum Stockholms läns landsting
Autismi- ja Aspergerliitto ry
Suomen Autismiyhdistys Autismföreningen i Finland
Bamsegruppen
De Utvecklingsstördas Väl
Förbundet De Utvecklingsstördas Väl
Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området
FUB bloggen, Sverige
Fyra betydelsefulla timmar
Ihmisoikeudet vammaisen arkeen
ISAAC Norge
Jaatinen, Vammaisperheiden monitoimikeskus
Personlig assistans (Sverige)
Kehitysvammaliitto
Kehitysvammaisten Tukiliitto
Kårkulla samkommun
Lapsiasiavaltuutettu Barnombudsmannen
Leijonaemot
Lärmiljöer och internationalisering
Metoder för individuellt stöd i arbetet (Sverige)
Omaishoitajat ja läheiset-liitto
Opetushallitus – Utbildningsstyrelsen
Samarbetsförbundet kring funktionshinder
SPERES – finlandssvenska specialpedagogiskt resurscentrum
Specialpedagogiska skolmyndigheten (Sverige)
Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö
Vammaispalveluhanke KASTE
Vammaispalvelujen Käsikirja